Förstudie – nyckeln till ett lyckat projekt

Nyckeln till ett lyckat projekt ligger i att göra en bra förstudie. Hur mycket som behöver utredas och specificeras, och i hur stor detalj man behöver gå in beror på det unika projektet. Det vi kan säga med säkerhet däremot är att varje investerad krona och timma i en förstudie betalas tillbaka mångdubbelt i utvecklingsfasen av projektet. Detta gäller båder vid webbutveckling och apputveckling och egentligen oavsett vilken typ av system du utvecklar till ditt företag.

Nedan är några få av de frågor vi kan guida er genom när vi tar fram en tydlig bild över vart vi ska och hur vi tar oss dit.

  • Varför bygger vi den nya appen?
  • Hur ser värdeskapandet ut?
  • Hur och när kan vi hämta hem utvecklingskostnaden?
  • Ska vi satsa på webben eller blir det bättre med en mobilapplikation?

På WooCode bygger vi kontinuerligt skräddarsydda system för kunder i många olika branscher och varje kund står i en unik situation. Detta gör att vi kan guida er genom era utmaningar och berätta hur vi löst liknande problem för andra kunder, och komma med ny input om hur vi på bästa sätt uppnår era affärsmål.

Vad innebär en bra kravspecifikation?

En av de viktigaste funktionerna en kravspecifikation har är att den bidrar med ett riktat fokus. Det handlar främst om att inte behöva byta riktning mitt i projektet, eller bygga applikationen på ett sätt som inte fungerar i verksamheten. En av de största riskerna när man bygger ett system, oavsett om det är en skräddarsydd app eller en ny e-handel, är att inte involvera övriga verksamheten tillräckligt. Ett bra sätt att då faktiskt involvera organisationen är via en förstudie. Även om man jobbar agilt i ett utvecklingsprojekt, som vi på WooCode gör, är det av stor vikt att först ha gjort ett förarbete där man kommer överens internt och med leverantören om vilka målsättningar som ska uppyllas.

En ytterligare fördel i att genomföra en förstudie är att kravspecifikationen mynnar ut i ett precist och träffsäkert kostnadsestimat från oss på WooCode. Även ur ett teknisk perspektiv är detta viktigt. Webbutveckling för med sig flertalet viktiga frågor som behöver besvaras innan man vet hur omfattande projektet är. Exempelvis behöver beslut tas kring vilka webbläsare och versoiner av dessa webbappen behöver stödja. Samma sak gäller vid apputveckling. Vilka plattformar ska vi bygga appen för? iOS (Apple) eller Android (Google) eller kanske båda?

Vad definierar då en bra kravspecikation? En bra kravspecifikation är tillräckligt detaljerad för just den applikation som ska byggas. För få detaljer skapar de problem som beskrivs ovan och för många detaljer kan innebära onödig inlåsning vid utveckling av systemet. Därför är det viktigt att hitta en balans i hur mycket som ska specificeras. En tillräcklig kravspecifikation ska mynna ut i en träffsäker kostnadsbild samt en effektiv utvecklingsprocess.

Användarupplevelsen i webbutveckling och apputveckling

De flesta system som byggs har någon form av användargränssnitt. Precis lika viktigt som det är att definiera systemets målsättningar och hur applikationen ska tas fram är det att designa en bra användarupplevelse, även kallat UX (user experience). Via vår samarbetspartner Woonderland, ett dotterbolag till WooCode, tar vi i förstudien fram en användarupplevelse som både förenklar och imponerar på era användare. Detta gör vi genom kundundersökningar, klickbara prototyper av applikationen och en grafisk design som tilltalar.

Vill du att vi berättar mer?

Vill du att vi hjälper dig att ta fram ett underlag inför ett nytt utvecklingsprojekt? Fyll i dina uppgifter nedan så tar vi kontakt med dig inom kort. Oavsett om ni ska påbörja ett projekt inom webbutveckling eller apputveckling kan vi hjälpa dig få en överblick av de möjligheter din verksamhet står inför.

KUNDCASE

Läs våra fallstudier

Rudholm & Haak

Rudholm & Haak ville utöka sin verksamhet med ett nytt affärsområde och kom till WooCode för hjälp med den digitala affärsutvecklingen. Tillsammans har vi skapat en skräddarsydd lösning som hjälper kunden med ordermottagning, produktion samt även slutkund då de med lätthet integrerar deras befintliga lösningar mot det nya Care Labels-systemet.

Läs mer

Hökerum Bygg

Tillsammans med kunden byggde vi en skräddarsydd webbaserad applikation som gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera kundbeställningar för Hökerum Byggs objekt, följa enskilda projekt och planera för inköp. Systemet blev även till en beställningsportal för Hökerum Byggs kunder där de kan välja tillval till den lägenhet som köpts.

Läs mer

Planter

WooCode fick förtroendet att tillsammans med det nya startupbolaget Planter ta fram vad som skulle bli deras helt nya digitala tjänst. Resultatet blev en väl mottagen applikation framtagen genom ett agilt och nära samarbete med kunden där fokus legat på kontinuerliga leveranser i beprövad teknik.

Läs mer

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?