Agil utveckling av mobilappar & webbappar

När vi utvecklar din mobilapp eller webbapp kommer vår största fokus vara ett nära samarbete. Vi tror att nära samarbeten leder till lyckade projekt. Vi kallar det partnerskap och för oss innebär det att du konstant är med och testar, lämnar feedback och planerar nästkommande arbete ihop med oss på WooCode.

Det agila arbetssätt som utgör vårt koncept på WooCode innebär att:

  • Vi arbetar i sprintar om två-tre veckor vilket leder till ett bättre samarbete med stötvis planering och kontinuerlig leverans av värdeskapande funktioner.
  • Vi går igenom gjord utveckling efter varje sprint på ett sprintmöte. Sedan planerar vi nästkommande sprint ihop med dig som kund.
  • Våra grymma utvecklare lägger ut nya versioner av applikationen, så fort de är klara, i en testmiljö som du kommer åt dygnet runt.
  • Våra erfarna projektledare följer hela tiden upp målbilden för projektet tillsammans med dig.

Webbappar och mobilappar

Det viktiga när man väljer plattform är att känna till sin målgrupp. Vart befinner sig dina användare och vad förväntar sig de av en ny applikation? Detta gäller både om appen ska vara för internt bruk eller användas av era kunder eller leverantörer.

De flesta nya skräddarsydda system som byggs idag är webbappar. På grund av den snabba tekniska utvecklingstakten finns det idag väldigt få begränsningar i vad som kan åstakommas och köras inom ramen för en modern webbläsare. Vidare blir världen mer och mer sammankopplad, och människan mer rörlig, vilket gör att en ny applikation idag förväntas kunna köras oavsett var användaden befinner sig och oavset vilken enhet användaren nyttjar.

Även mobilappar erbjuds idag av en stor mängd företag och antalet nya applikationer som lanseras ökar fortsatt i snabb takt. Appar används oftast som en värdeskapande funktion mot slutkonsumenter där fokus ligger på att dra kunden närmre varumärket, men även i effektiviseringssyften inom ramen för interna processer. Många företag har idag egna mobilapplikationer där deras slutkunder tar del av olika funktioner och förmåner och det ses alltmer som en fördel inom kundförvärv och utifrån kundlojalitet.

Integrationer

Behöver du integrera två eller fler av systemen som används i din verksamhet? På WooCode är integrationer en del av vår vardag då varje system vi bygger kommunicerar med flertalet andra. I dagens digitala verklighet är det givet att systemen som byggs ska kunna kommunicera med omvärlden. Detta gör att vi även har möjlighet att ta fram system där syftet är att integrera flertalet system med varandra. Detta gäller dels om du vill integrera skräddarsydda system men även standardprodukter som din verksamhet använder.

Att integrera system med varandra har många fördelar. De mest självklara fördelarna är tids- och kostnadsbesparingar då manuell datainmatning och mänskliga fel minskar eller försvinner helt. Utöver detta finns ytterligare vinster med att integrera system med varandra där ökat värde mot slutkund är den kanske största. Ett exempel på när ökade integrationer kan leda till ett bättre kunderbjudande är när uppgifter från flertalet interna system visas via en och samma kundportal. Orderhistorik från ehandeln, leveransinformation från logistiklösning samt fakturor inklusive status från affärssystem.

Läs mer om hur vi har hjälpt våra kunder

Om du vill veta mer om de webbappar och mobilappar vi utvecklat för våra kunder så kan du via länkarna nedan läsa våra kundcase. Fyll i formuläret nedan om du vill att vi kontaktar dig eller ta kontakt direkt.

KUNDCASE

Läs våra fallstudier

Rudholm & Haak

Rudholm & Haak ville utöka sin verksamhet med ett nytt affärsområde och kom till WooCode för hjälp med den digitala affärsutvecklingen. Tillsammans har vi skapat en skräddarsydd lösning som hjälper kunden med ordermottagning, produktion samt även slutkund då de med lätthet integrerar deras befintliga lösningar mot det nya Care Labels-systemet.

Läs mer

Hökerum Bygg

Tillsammans med kunden byggde vi en skräddarsydd webbaserad applikation som gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera kundbeställningar för Hökerum Byggs objekt, följa enskilda projekt och planera för inköp. Systemet blev även till en beställningsportal för Hökerum Byggs kunder där de kan välja tillval till den lägenhet som köpts.

Läs mer

Planter

WooCode fick förtroendet att tillsammans med det nya startupbolaget Planter ta fram vad som skulle bli deras helt nya digitala tjänst. Resultatet blev en väl mottagen applikation framtagen genom ett agilt och nära samarbete med kunden där fokus legat på kontinuerliga leveranser i beprövad teknik.

Läs mer

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?