Tjänster

Teknik & innovation

Vi bidrar med vår vassaste spetskompetens och tekniska expertis när vi tillsammans ser över och utvecklar era arbetsflöden, affärsmodeller och säljprocesser utifrån ett digitalt perspektiv. Välj på en teknisk workshop med flexibla timmar eller låt oss genomföra en förstudie för att analysera nuläge och ta fram ett lösningsförslag för er applikation. 

Workshop

Vår moderator, med god omvärldsanalys och ett skarpt sinne för affärsutveckling, leder en workshop med fokus på teknisk analys. Workshopen ska ge er ett kvalitativt resultat där vi inhämtat information från olika infallsvinklar och aspekter.

Förstudie

En förstudie inleds alltid med en frågeställning. Svaret trattas ner och för oss in på affärsutveckling ur ett tekniskt perspektiv. När förstudien är klar innehåller den en teknisk specifikation som på ett tydligt vis beskriver er tekniska lösning samt en visuell beskrivning av hur systemet skulle kunna se ut. 

Kontakt

Jag vill att ni kontaktar mig