Digital affärsutveckling

En röd tråd som går igenom alla våra projekt på WooCode är den digitala affärsutveckling vi hjälper våra kunder med. Det är sällan som teknik på egna ben kan förändra en verksamhet eller förbättra en affär, utan vid sidan om systemutvecklingen behövs en tydlig och ambitiös strategi för digital affärsutveckling.

På grund av vår expertis inom digital innovation kan vi erbjuda tjänster kopplat till affärsutveckling av din verksamhet. Vårt fokus kommer ligga på att, tillsammans med dig och dina medarbetare, ta fram en plan för hur ditt företag kan ta nästa steg inom det digitala. I vår värld handlar digital utveckling inte bara om en ny hemsida eller ett bra affärssystem. För oss handlar det om att besvara frågor som tar visionen mycket längre än så. Vi tittar på hur ditt företag kan generera nya intäktsströmmar, hur ni framåt hittar nya kunder via digitala kanaler och om det finns potential i att bygga unika applikationer.

Välj mellan två tjänster där vi tillsammans med dig hittar en väg framåt för ditt företag.

Workshop

Vår moderator, med god omvärldsanalys och ett skarpt sinne för affärsutveckling, leder en workshop med fokus på analys av din verksamhet. Vi leder workshopen genom att ställa relevanta frågor som hjälper dig att skapa en bild av hur nya digitala strategier kan hjälpa verksamheten växa och säkra upp en fortsatt lönsam framtid. Workshopen ger er ett mätbart resultat där vi har med konkreta strategier från olika infallsvinklar och aspekter.

Syftet med workshopen är att lära känna ditt företag, förstå behoven och komma med förslag på nya sätt att se på fortsättningen av verksamheten. En workshop är lämplig för dig som ännu inte har en tydlig bild över vad ditt företag behöver eller vilka alternativ som finns tillgängliga via dagens teknik.

Tillsammans med oss på WooCode kan du få inblick i hur artificiell intelligens (AI) kan nyttjas av ditt företag och hur maskininlärning kan hjälpa din affär. Vilka appliceringsområden kan finnas inom VR (virual reality) eller AR (augmented reality)? Kan din e-handel göra förbättringar genom att implementera en strategi inom personifiering?

Ta kontakt med oss via formuläret nedan så berättar vi mer om hur vi genomför en workshop ihop med dig och dina kollegor.

Förstudie

När du har en konkret plan kring en ny applikation eller e-handel ditt företag behöver genomför vi en förstudie. En förstudie inleds alltid med en specifik frågeställning, eller eller fåtal relaterade frågor som ska besvaras. Frågeställningarna trattas ner och för oss in på digital affärsutveckling och tekniska frågeställningar. Vi går igenom varför projektet ska genomföras, vilken affärsnytta som finns och hur det mäts samt hur användarupplevelsen ska se ut. När förstudien är klar innehåller den en affärsbeskrivning, en teknisk specifikation som på ett tydligt vis beskriver lösningen samt en visuell beskrivning av hur systemet ska se ut.

Vad definierar då en bra genomförd förstudie? En bra förstudie mynnar ut i en kravspecifikation som är tillräckligt detaljerad för just det projekt som ska genomföras. Därför är det viktigt att hitta en balans i hur mycket som ska specificeras. En tillräcklig och väl genomarbetad kravspecifikation ska mynna ut i en träffsäker kostnadsbild samt en effektiv utvecklingsprocess när implementationen sedan påbörjas.

Vi på WooCode hjälper er med förstudien så att ni känner er trygga i att utvecklingen av applikationer och e-handelslösningar når framgång. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?