19 december, 2018

Skräddarsydd mobilapp för socialtjänsten

Mobilapplikation med appen Pulsen combine

KUND: Pulsen Omsorg
UPPDRAG: Mobilapp för social dokumentation inom kommunal socialtjänst. En ny möjlighet för användaren att hantera social dokumentation och ta del av genomförandeplaner direkt i appen.
UTMANING: Avancerade autentiseringslösningar samt anpassningar till lagkrav och säkerhet.
LÖSNING: En skräddarsydd modern mobilapplikation för hantering av korrekt information mobilt. Ett system som skapar möjlighet att kunna avsluta ett ärende direkt. En effektiv hantering för användaren som är aktuell i samtiden.

Mobilapp som öppnar upp för effektivt arbete

Vår kund Pulsen Omsorg levererar lösningar som syftar till att höja kvaliteten inom social omsorg för kommuner och privata vårdgivare. Genom att involvera sina kunder i utvecklingen inom samtliga områden tar de vara på ovärderlig kunskap och skapar system som ger direkt nytta i verksamheterna. Tillsammans med bland andra kommunerna Nacka, Täby och Upplands Väsby har de skapat Combine som idag är marknadens modernaste stödsystem för den kommunala socialtjänsten. Nu har tjänsten vidareutvecklats ytterligare, tillsammans med WooCode, genom lanseringen av Combine mobilapp.

Funktion

Användaren har via mobilappen direkt tillgång till rätt information och kan hantera aktuell dokumentation mobilt. Det dagliga arbetet blir således mycket mer effektivt för personalen inom socialtjänsten. Mobilappen kompletterar molntjänsten och kan användas integrerad med olika typer av direktinloggning.

Resultat

WooCode har tillsammans med Pulsen Omsorg skapat en mobilapp som ger användaren möjlighet att lägga mer tid och fokus på brukaren. Utvecklingen av mobilappen har varit av stor framgång för vårt team på WooCode. Idag används systemet i det dagliga arbetet inom socialtjänsten i Östhammar kommun och flertalet kunder är påväg in. Vi har fått mycket positiv feedback från kunden och är väldigt nöjda med att ha levererat en lösning som gör stor nytta i arbetslivet.

Fördelar

  • Med appen kan användare numera skriva anteckningar och läsa social dokumentation på plats hos brukaren. Detta ger mer tid för omvårdnad och social kontakt vid besöken.
  • Sparade frastexter gör att användaren kan mata in färdig text som används ofta, utan att behöva skriva hela texten varje gång. Smidig, snabb och väldigt uppskattad funktion!
  • Tillägg och rättelser av text kan göras direkt i mobilappen, vilket sparar mycket tid för användaren!
    Anteckningar kan sorteras utifrån signeringsdatum eller händelsedatum, både i kronologisk och omvänd ordning. Dessa kan även sorteras och bli sökbara för användaren. Enkel och smidig uppföljning underlättar oerhört för personalen inom socialtjänsten.

Läs mer om Combine

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?