19 december, 2018

Modernisera och kvalitetssäkra orderläggningen

Modexa

KUND: Modexa
UPPDRAG: Att modernisera företagets system för orderläggning
UTMANING: Förstå de specifika affärsscenariona och ge användaren en igenkänning med modernt gränssnitt.
LÖSNING: Ett system med syfte att underlätta för montören i samband med mätning av kök samt generera en komplett order för tillverkning.

Det här är Modexa – Renovering medan livet pågår

Modexa tar ett helhetsansvar för varsam renovering av lägenheter, med inriktning industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster. Vi tar fram kundkoncept ihop med bostadsbolagen och deras hyresgäster genom en förstudie/behovsanalys utifrån Modexametodens fyra aspekter. Vårt innovativa arbetssätt och kostnadseffektiva lösningar erbjuder god avkastning för bostadsbolagen och samtidigt bra värde för hyresgästen. Dessutom är det miljösmart. Modexa är ett tillväxtföretag som utmanar gammal metodik och dagens branschaktörer. Vi har vårt huvudkontor i Borås och från vårt Logistikcentra i Västerås levererar vi produkter som installeras i över 10 000 lägenheter årligen. Detta gör vi antingen i lägenhet för lägenhet eller när vi renoverar upp hela bostadsområden. Läs mer på Modexa på deras hemsida.

Ett system som säkrar hela processen

Modexa samarbetar med ett antal montörsfirmor runt om i Sverige. De har en kontinuerlig dialog med hyresgästerna som beställt renovering av kök/förvaring. Inledningsvis tar montören kontakt med hyresgästen för att boka ett möte. Under det första mötet mäter montören upp de delar som ska renoveras samt informerar hyresgästen om hur det går till. Nästa steg är att montören lägger in uppgifterna i systemet och gör en beställning. När allt är producerat skickas materialet från Modexa till respektive montör som på nytt tar kontakt med hyresgästen för att boka ett möte för installation.

Funktion

Systemet för orderläggning syftar till att underlätta för montören ute på plats i lägenheterna. Det är ett webbaserat system där montören fyller i mätdata, oftast från någon typ av surfplatta. När mätningarna är gjorda genereras en order som hamnar hos Modexa för tillverkning. Systemet är integrerat med affärssystemet och skapar det underlag som behövs för fakturering, leverans och tillverkning. Efter en avslutad förstudie fick WooCode förtroendet att säkerställa att Modexa ligger i framkant när det kommer till deras tekniska lösning och infrastruktur. För att på ett så effektivt sätt som möjligt säkerställa den fortsatta driften av systemet beslutades det att arbetet skulle delas upp i två steg.

Steg 1

 • Konvertera projektet från Web Site Project till Webb Application
 • Uppdatera systemet till senaste .NET versionen
 • Uppdatera driftservrar

Steg 2

 • Modernisera utseendet grafiskt
 • Successivt arbeta in MVC
 • Addera ny funktionalitet

Resultat

Systemet utvecklas löpande och är idag snabbare, säkrare och har ett mer attraktivt gränssnitt.

Fördelar

 • Underlätta för montören.
 • Kvalitetssäkra tillverkningen och minimera antalet fel.
 • Effektivisera arbetsflödet för Modexa.
 • Underlätta arbetet vid ev reklamationer
 • Snyggare gränssnitt

Länkar

Läs mer om Modexa

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?