22 januari, 2019

Effektiviserade affärsprocesser med hjälp av ny webbapplikation

Webbapp för Hökerum Bygg

KUND: Hökerum Bygg
UPPDRAG: Digitalt stöd med syfte att minska ledtiderna i säljprocessen, minska administrationen och skapa förutsättningar för tillväxt.
UTMANING: Att hantera projektets komplexitet i relation till den affärslogik som ligger till grund för systemet.
LÖSNING: En skräddarsydd applikation som gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera kundbeställningar för Hökerum Byggs objekt, följa enskilda projekt och planera för inköp.

Ett IT-system för beställningar av tillval

Hökerum Bygg är en framstående aktör på marknaden när det kommer till att producera flerbostadshus. De utvecklar bostäder genom hela värdekedjan. Detta omfattar förvärv av mark och exploateringsfastigheter, detaljplanarbete, projektering, produktion, försäljning av bostadsrätter och förvaltning. Utöver det förvaltar företaget även fastigheter upplåtna med hyresrätt.

För att stärka sin position på marknaden, förbättra kundupplevelsen, korta ledtiderna i säljprocessen och minska felbenägenheten i beställningar för tillval bestämde sig Hökerum Bygg för att bygga en webbapplikation. WooCode fick uppdraget att utveckla systemet och kom in i processen redan vid idéstadiet.

Funktion

Projektet grundade sig i att utveckla ett systemstöd i arbetet för Hökerum Bygg. IT-stödet skulle andas modern teknik och åstadkomma en bra användarupplevelse. Det skulle vara enkelt att använda och underlätta arbetet i samband med beställningar av tillval för lägenheter köpta av Hökerum Byggs kunder. Systemet skulle också underlätta hanteringen av större beställningsvolymer. Det system som utvecklades har ett användarvänligt gränssnitt som säkerställer enkel hantering och minimal risk för fel. Lösningen ger kunden möjlighet att själv planera en lägenhet genom att välja alla inredningsdetaljer som önskas i respektive rum. Kundens val skapar ett underlag för beställning vilket i sin tur gör att Hökerum Bygg lättare kan planera inköp och driva sina byggprojekt. De kan följa vart i processen kunden befinner sig och föra dialog med kunden via systemet. Vidare har de ökat sin konkurrenskraft och de kan sköta projekten på ett effektivare sätt. Systemet har minskat handpåläggningen för företaget.

Resultat

Det skräddarsydda systemet har blivit en viktig del för verksamheten i Hökerum Bygg. Systemet har utvecklats löpande för att snabbt tillgodose kundens behov av uppdateringar för olika ändamål. Systemet används även av kunder till Hökerum Bygg som via applikationer väljer tillval till de lägenheter de köpt. Vi på WooCode är stolta över att vår expertis inom systemutveckling kunde hjälpa Hökerum framåt; att få effektivare interna processer samt ett ökat mervärde ut mot slutkund.

Fördelar

För oss är det viktigt att det alltid finns ett tydligt syfte med att bygga en ny digital produkt. Vi är därför noga att tillsammans med kund specificera vilka fördelar systemet kommer att innebära för deras verksamhet. Nedan är några av de viktigaste punkterna vi kom fram till gemensamt:

  • Ett system som minimerar felhantering för beställningar inom ramen för ett projekt.
  • Systemet är integrerat med affärslogiken för företaget. Systemet är anpassat efter verksamheten och inte tvärtom.
  • Hökerum Bygg har ökat sin konkurrenskraft och kan lättare hantera större beställningsvolymer.
  • Projekten kan nu skötas på ett mer effektivt sätt.
  • Hökerum Bygg kan erbjuda en bättre kundupplevelse för sina slutkunder. Det blir lättare att få en tydlig bild av både produkt och kostnad.
  • Användarvänligt gränssnitt som ökar kundens uppfattning om den kvalitet som Hökerum erbjuder sina kunder.

Länkar

Läs mer om Hökerum Bygg

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?