22 januari, 2019

Effektiviserade affärsprocesser med hjälp av IT-systemstöd

KUND: HÖKERUM BYGG
UPPDRAG: IT-systemstöd med syfte att minska ledtiderna i säljprocessen, det manuella arbetet och skapa förutsättningar för tillväxt.
UTMANING: Att hantera projektets komplexitet i relation till den affärslogik som är grund för systemet.
LÖSNING: En webbportal som gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera kundbeställningar för Hökerum Byggs objekt, följa enskilda projekt och planera för inköp.

Ett IT-system för beställningar av tillval

Hökerum Bygg är en framstående aktör på marknaden när det kommer till att producera flerbostadshus. De utvecklar bostäder genom hela värdekedjan, det omfattar förvärv av mark och exploateringsfastigheter, detaljplanarbete, projektering, produktion, försäljning av bostadsrätter och förvaltning. Utöver det förvaltar företaget även fastigheter upplåtna med hyresrätt. För att stärka sin position på marknaden, förbättra kundupplevelsen, korta ledtiderna i säljprocessen och minska felbenägenheten i beställningar för tillval bestämde sig Hökerum Bygg för att bygga ett IT-system. WooCode fick uppdraget att utveckla systemet.

Funktion

Projektet grundade sig i att utveckla ett systemstöd i arbetet för Hökerum Bygg. IT-stödet skulle andas modern teknik och åstadkomma en bra användarupplevelse. Det skulle vara enkelt att använda och underlätta arbetet i samband med beställningar av tillval för lägenheter köpta av Hökerum Byggs kunder. Systemet skulle också underlätta hanteringen av större beställningsvolymer. Det system som utvecklades har ett användarvänligt gränssnitt som säkerställer enkel hantering och minimal risk för fel. Lösningen ger kunden möjlighet att själv planera en lägenhet genom att välja alla inredningsdetaljer som önskas i respektive rum. Kundens val skapar ett underlag för beställning vilket i sin tur gör att Hökerum Bygg lättare kan planera inköp och driva sina byggprojekt. De kan följa vart i processen kunden befinner sig och föra dialog med kunden via systemet. Vidare har de ökat sin konkurrenskraft och de kan sköta projekten på ett effektivare sätt. Systemet har minskat handpåläggningen för företaget.

Resultat

Detta IT-systemstöd, som togs i bruk 2018, har blivit en viktig del för verksamheten i Hökerum Bygg. Systemet har utvecklats löpande för att snabbt tillgodose vår kunds behov av uppdateringar för olika ändamål. Systemet används av kunder till Hökerum Bygg.

Fördelar

  • Ett system som minimerar felhantering för beställningar inom ramen för ett projekt
  • Systemet är integrerat med affärslogiken för företaget
  • Hökerum Bygg har ökat sin konkurrenskraft och kan lättare hantera större beställningsvolymer.
  • Projekten kan nu skötas på ett mer effektivt sätt.
  • Hökerum Bygg kan erbjuda en bättre kundupplevelse för sina slutkunder. Det blir lättare att få en tydlig bild av både produkt och kostnad.
  • Användarvänligt gränssnitt.

Länkar

Läs mer om Hökerum Bygg

Kontakt

Jag vill att ni kontaktar mig