17 februari, 2020

Digital produktutveckling med Planter

planter digital applikation

KUND: Planter (planter.se), ett samarbete mellan Sveplant (sveplant.se) och QDEC (qdec.se)
UPPDRAG: Digital produktutveckling åt startupbolag inom trädgård och landskap.
UTMANING: Att bygga en komplett digital produkt i en än så länge analog bransch.
LÖSNING: En väl mottagen applikation framtagen genom ett agilt och nära samarbete med kunden där fokus legat på kontinuerliga leveranser i beprövad teknik.

Digitalisering inom trädgård och landskap

WooCode fick förtroendet att tillsammans med det nya startupbolaget Planter ta fram vad som skulle bli deras helt nya digitala tjänst. Målet var att bygga en tjänst som digitaliserar och därigenom effektiviserar projekterings- och planeringsarbete som de som arbetar professionellt inom den svenska växtnäringen utför.

Det finns inga bra digitala verktyg för detta arbete utan alla moment utförs manuellt. Visionen var därför att utveckla en digital skräddarsydd applikation som stödjer trädgårdsbranschen i deras arbete med att söka efter växter, skapa projekt och ta fram växtlistor, kollage med mera.

Vi på WooCode var med från start och diskuterade idéer samt bistod med svar kring frågor som rörde funktioner, teknik, systemutveckling samt projektrelaterade frågor om tidsåtgång och hur man på bästa sätt bygger en ny digital produkt. Eftersom systemutveckling av nya applikationer är ett av våra fokusområden kunde vi stödja Planter i de beslut som behövde tas innan första raden kod ens hade skrivits.

Projektet

När projektet väl kom igång arbetade vi agilt med fokus på täta avstämningar med tydliga iterationer, så kallade sprintar. Efter varje sprint hade vi sprintdemo där vi diskuterade de nya funktionerna och noterade önskemål om förändringar på dem. Sedan byttes fokus till planering av kommande sprint, även kallad sprintplanering, där kunden kom med nya förslag och önskemål på vad de ville fokusera på under nästa sprint. Under sprinterna hölls även tät kontakt kring frågor som dykt upp samt generella avstämningar om de framsteg som gjorts i projektet.

På WooCode älskar vi när våra kunder är proaktiva och engagerade i projekten vi genomför tillsammans. Vi tror att det stora engagemang som finns hos Planter är en bidragande orsak till projektets framgång. De har även en intern IT-projektledare med i sitt team, vilket givetvis har underlättat förståelsen och vårt samarbete. Vi jobbade intensivt med att utveckla en tjänst som vi alla gemensamt trodde på och siktade mot ett mål om att lansera Planter efter cirka åtta månaders utveckling.

Snabb sökning av stora datamängder

En av de mest värdeskapande funktioner som byggdes in i produkten var växtsök. När systemets användare planerar sina projekt är det oerhört viktigt att de med enkelhet kan söka bland de växter som är anpassade för det svenska klimatet. Vår lösning för att bygga detta var att integrera med den växtdatabas som utvecklas och underhålls av Sveplant. Databasen innehåller texter, kategoriseringar samt bilder och all denna data indexerades i en specialanpassad databaslösning i Planters applikation. Detta resulterade i snabba sökningar utan onödig fördröjning, med andra ord nöjda användare!

Planter – sök, planera och projektera trädgårdar och landskap

För att sammanfatta vilken tjänst vi till slut utvecklade tillsammans med Planter kan man läsa mer om på deras hemsida: Planter hjälper dig välja rätt växt till rätt plats och är även en källa till inspiration och kunskap. Med Planter sparar du tid genom att återanvända växtkombinationer till nya projekt, slippa slå i böcker och kataloger och att skriva växtlistor för hand.

Den digitala tjänsten Planter

Det som är så kul med denna typen av uppdrag är att vi verkligen får komma till vår rätt och nyttja all den kompetens vi har, till fullo. Från idéstadiet, genom utvecklingsprocessen och som nu under drift och förvaltning. Det är så roligt när vi kan hjälpa startups att lyckas med deras resa! Therese Bengtsson, VD

Teknik

Applikationen byggdes i Microsofts teknikstack ASP.NET Core med arkitekturmönstret MVC vilket ledde till att vi snabbt kunde komma igång och leverera värde som var specifikt till Planter. Som databas användes PostgreSQL och utöver detta användes Elasticsearch för snabba sökningar.

En fördel i att arbeta med ASP.NET Core är den snabba utvecklingstakten vi kan hålla, utan att tumma på robusthet och prestanda, samt det faktum att vi på WooCode har gedigen erfarenhet av Microsofttekniker vilket gör arbetet än mer effektivt. Christoffer Bredberg, teknikchef

Framtid

Trots att den applikation vi byggt är lanserad fortsätter vi att arbeta ihop med Planter då en digital produkt aldrig slutar att utvecklas. Dessutom tar vi hand om applikationen via vår driftstjänst och ser till att den alltid är tillgänglig för Planters användare. Även om den initiala utvecklingsfasen är genomförd finns vi på WooCode kvar och bistår med vår kompetens i vidareutveckling och planering av produktens fortsatta resa.

Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Woocode, de är lätta att samarbeta med och lyssnar på våra behov och önskemål. De är professionella och förklarar när det behövs och tar reda på det de inte känner till. De är också snabba på att svara även mellan våra möten, vilket vi verkligen har uppskattat. Charlotte Ljungblad, Planter

Läs mer om den digitala tjänsten Planter på planter.se.

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?