Cases

Kundcase vi är extra stolta över!

Det planeras och struktureras. Det görs utredningar och tas strategiska beslut. Det sätts mål och milestones. Det följs upp och förbättras. Problem uppstår och problem löses. System utvecklas – och framför allt så kodas det. Så rullar vi på, vidare in i framtiden. Vi på WooCode skapar grymma, stabila system och integrationer som våra kunder får nytta av, på riktigt. Här bjuder vi på några av våra mest väloljade projekt!

Modexa

Modexa tar ett helhetsansvar för varsam renovering av lägenheter, med inriktning industriell effektivitet och kvarboende hyresgäster. Vi tar fram kundkoncept ihop med bostadsbolagen och deras hyresgäster genom en förstudie/behovsanalys utifrån Modexametodens fyra aspekter.

Läs mer

Blåkläder

Vår kund Blåkläder är en ledande leverantör av arbetskläder, handskar och skor på den internationella marknaden. Sedan slutet av 50-talet har Blåkläder producerat yrkeskläder och distribuerat dessa över Sverige och världen från huvudkontoret i Svenljunga utanför Borås.

Läs mer

Pulsen

Vår kund Pulsen Omsorg levererar lösningar som syftar till att höja kvaliteten inom social omsorg för kommuner och privata vårdgivare. Genom att involvera sina kunder i utvecklingen inom samtliga områden tar de vara på ovärderlig kunskap och skapar system som ger direkt nytta i verksamheterna.

Läs mer

Hökerum Bygg

Hökerum Bygg är en framstående aktör på marknaden när det kommer till att producera flerbostadshus. De utvecklar bostäder genom hela värdekedjan, det omfattar förvärv av mark och exploateringsfastigheter, detaljplanarbete, projektering, produktion, försäljning av bostadsrätter och förvaltning.

Läs mer

Rudholm & Haak

Rudholm & Haak är en av de ledande tillverkarna och helhetsleverantör av textila tillbehör och logistiklösningar till klädindustrin. I sitt erbjudande lovar man att hjälpa sina kunder från design till distribution oavsett var i världen kunden har sin produktion.

Läs mer

Kontakt

Jag vill att ni kontaktar mig