Tjänster

Skräddarsydda applikationer

Vår allra största passion på WooCode är att bygga moderna och innovativa skräddarsydda applikationer. Digitalisering handlar för oss om att ta fram nya smarta system som leder till större konkurrenskraft, minskade kostnader och bättre samarbete mellan personal, kunder och leverantörer. Vi är experter på att förstå våra kunders behov och utveckla kundens affär. Till vår hjälp har vi vår tekniska expertis och långa erfarenhet inom skräddarsydd IT. Vi är med i hela processen från tankar och idéer till genomförande och slutligen drift och support.

Vi brinner för systemutveckling och tekniska lösningar vilket gör oss till en stark partner där inga utmaningar är för svåra.

Webbapplikation

Många av de system vi bygger är baserade på webbteknik. En applikation byggd för webben har många fördelar vilket gör att de flesta skräddarsydda applikationer som implementeras idag är byggda för molnet. Vi jobbar i olika tekniker och anpassar alltid lösningen efter kundens behov. I grunden har vi dock en platform vi utvecklat själva som vi utgår från när vi tar fram våra system. Platformen sparar resurser som istället kan användas till att fokusera på de funktioner som ger störst kundnytta.

Fokus för oss när vi utvecklar våra lösningar är att bygga på solid teknisk grund med hög säkerhet och prestanda, och där innovation och nytänkande tar våra kunder till nästa nivå.

Mobilapplikation

Vi har även gedigen erfarenhet av att utveckla skalbara och innovativa mobilapplikationer. En mobilapp kan vara ett bra komplement till ett existerande system, eller tjäna som en helt ny produkt som man ebjuder sina anställda eller partners i strävan efter att kontinuerligt leverera en bra upplevelse. Vi bygger mobilapplikationer i alla platformar inklusive iOS och Android och tar fram både avancerade och enklare appar, helt styrt av kundens behov.

Läs mer nedan om några case som vi är extra stolta över.

TJÄNSTER

Exempel på case

Rudholm & Haak

Rudholm & Haak är en av de ledande tillverkarna och helhetsleverantör av textila tillbehör och logistiklösningar till klädindustrin. I sitt erbjudande lovar man att hjälpa sina kunder från design till distribution oavsett var i världen kunden har sin produktion.

Läs mer

Hökerum Bygg

Hökerum Bygg är en framstående aktör på marknaden när det kommer till att producera flerbostadshus. De utvecklar bostäder genom hela värdekedjan, det omfattar förvärv av mark och exploateringsfastigheter, detaljplanarbete, projektering, produktion, försäljning av bostadsrätter och förvaltning.

Läs mer

Kontakt

Jag vill att ni kontaktar mig