19 april, 2021

WooCode förvärvas av IT-bolaget Exsitec

Johan Sakbas och Kristoffer Schroeder startade WooCode med ambitionen att bygga ett techbolag som levererar skräddarsydda IT-lösningar i världsklass, IT-lösningar som tar våra kunder till nya nivåer. Sju år senare med 34 anställda och 50 talet kunder i portföljen är WooCode ett starkt bolag med god lönsamhet, vi går en ljus framtid till mötes och det har nu blivit dags att ta nästa steg. Steget tar vi tillsammans med IT-bolaget Exsitec.

WooCode tillför en stark teknisk kompetens och stärker väsentligt Exsitecs marknadsposition inom skräddarsydda verksamhetsapplikationer och e-handelslösningar. Bolaget har haft en stark tillväxt och vi på Exsitec hoppas kunna tillföra kompetensförsörjning för att fortsätta den lönsamma tillväxten och hjälpa fler kunder digitalisera sin verksamhet, säger Johan Kallblad, vd i Exsitec. Efterfrågan på e-handel är stor hos våra befintliga kunder och väntas växa särskilt i B2B-segmentet, så vi känner att detta också ger oss en grund att bättre tillgodose våra kunders behov på lång sikt.

Exsitec har ett brett erbjudande av verksamhetsstödjande IT som involverar bland annat affärssystem, beslutsstöd, elektronisk fakturahantering, lager- och inköpsoptimering, CRM och branschspecifika system. Företaget tar ett helhetsansvar kring digitalisering av verksamheter och erbjuder förutom IT-system även projektledning, förvaltning och integrationer samt en first line support för alla lösningar som levereras. Exsitec är ett rikstäckande bolag med huvudkontor i Linköping och nu expanderar de med närvaro i Borås.

Tillsammans med Exsitec kommer vi kunna ta nästa steg på ett naturligt och kraftfullt sätt menar Johan Sakbas och Kristoffer Schroeder. WooCode har spetskompetens som Exsitec saknar och Exsitec har erfarenhet samt en bred kundbas som kan berika WooCodes verksamhet. Våra kunder kommer få en än mer fulländad IT-leverantör som kan stötta genom hela digitaliseringsresan och som kan hjälpa dem att effektivisera alla delar fullt ut.

Exsitec förvärvar 100% av WooCodes aktier. Förvärvet kommer innebära att de båda bolagens utvecklingsavdelningar samlas under leveransområdet digitalisering.

Det innebär bland annat att vi kommer få tillgång till än fler grymma utvecklare som kan berika våra projekt säger Therese Bengtsson, VD för WooCode.

Therese tillsammans med Eric Johansson på Exsitec kommer ta ansvar för leveransområdet digitalisering där fokus fortsatt kommer vara att bygga IT-lösningar och systemstöd i världsklass, för våra kunder.

Nu lägger vi fokus på att säkerställa att våra kunder får glädje av den sammanslagning vi valt att göra och att bygga en kraftfull och produktiv utvecklingsavdelning. Det kommer bli en spännande resa med många möjligheter säger Therese Bengtsson.

Även We Are Woonderland AB ingår i förvärvet och finns med i de planer som ligger framåt.

För mer information kontakta Therese Bengtsson, 0733-402074 alt therese@woocode.com

Mer information om Exsitec hittar ni på exsitec.se

Nyheter

Senaste nyhetsinläggen

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?