Person som programmerar en skäddarsydd applikation på en laptop

30 april, 2019

När behöver din organisation ett skräddarsytt system?

Att bygga system åt andra företag är något som vi på WooCode sysslar med på daglig basis. Vi medverkar ständigt i en mängd olika scenarion där vi stöter på våra kunders utmaningar och hjälper dem att lösa deras problem via skräddarsydda applikationer. Vi tänker därför att vi delar med oss lite av den erfarenheten genom denna guide i flera delar som handlar om hur din organisation kan digitaliseras genom skräddarsydda applikationer.

När är skräddarsytt en bra idé?

Det finns många lägen där en digital skräddarsydd lösning passar bra in hos en organisation, exempelvis ett webbsystem eller en mobilapplikation. Likaså finns det många situationer där det hade fungerat lika bra med en standardlösning. Det mest självklara scenariot som går att identifiera är när din organisation har ett behov som måste uppfyllas och det saknas en produkt som löser detta. När ett behov är tillräckligt stort, det vill säga när utdelningen av att lösa ett problem i verksamheten är tillräckligt hög, är det sällan ett svårt val att göra.

Ett exempel på detta är när det uppstår nya lagar som gör att din bransch måste rätta sig till nya regelverk. Ofta innebär detta idag att digitala rapporter ska skickas in till en översynsmyndighet eller att någon form av underlag och historisk ska finnas tillgängligt digitalt.

Administrativa verktyg och integrationer

Ytterligare behov som ofta uppstår är när en organisation har ett systemlandskap där det ingår en mängd olika standardsystem med olika syfte. Ofta krävs det dels integrationer mellan dessa, som då kräver skräddarsydd utveckling, men det brukar även krävas verktyg och andra system som innehåller de funktioner som fattas.

De standardlösningar som har köpts in täcker oftast stora delar av företagets behov men i de flesta fall krävs en del skräddarsydd utveckling. Ibland görs detta inom ramen för en av standardlösningarna, exempelvis många ERP-system som stödjer specialanpassning i själva lösningen.

Fördelar med skräddarsytt

I många fall är det dock en bättre idé att utveckla ett eget system som integrerar med resterande systemlandskap. En fördel med att bygga eget är att investeringen inte är direkt kopplad till en eller flera standardlösningar så när organisationen vuxit ur dessa kan nya upphandlas och det egna systemet anpassas. Då slipper man bygga anpassningen på nytt, och företaget har full kontroll över det system som ligger närmst verksamhetens kärna.

  • Ett exempel på när detta är som vanligast är när din organisation verkar i en bransch som saknar specialanpassade systemstöd som täcker in de unika krav som just er bransch har. Då brukar det fungera väl med ett standardiserat affärssystem som ni sedan bygger skräddarsydda systerapplikationer till baserat på just era behov.
  • Ett annat exempel är när ni som företag jobbar på ett annorlunda sätt än vad liknande bolag i samma bransch gör. Då krävs det digitala system som tar hänsyn till detta och ser till att ni kan jobba effektivt på ert egna sätt. Via lösningen kan ni då få ut full potential av ert unika arbetssätt.

Konkurrens & differentiering

Utöver de självklara fall där ni som organisation måste digitalisera finns det stora konkurrensfördelar att hitta via digital utveckling av skräddarsydda system. Det är genom digital innovation ni kan hitta nya och bättre sätt att jobba på, och ta fram nya koncept inom ert segment som stärker er konkurrenskraft.

De flesta som har läst ekonomi eller som är intresserade av affärsutveckling rent generellt känner till Porters (tre) basstrategier. Strategierna beskriver de basläggande sätt man som företag kan konkurrera mot liknande bolag i samma bransch. Se bilden nedan.

Porters (tre) basstrategier

När man pratar skräddarsydda lösningar är det viktigt att ha med sig dessa principer och fundera över om det finns sätt att hitta konkurrensfördelar via digitala applikationer.  Använd gärna nedan frågor när du funderar över hur ett eget system kan hjälpa din organisation framåt genom att via innovation hitta nya fördelar:

  • Kan min organisation hitta konkurrensfördelar via ett eget system?
  • Kan det finnas ett ökat kostnadsledarskap att hitta via digital effektivisering?
  • Ska vi differentiera oss genom att bygga ett digitalt verktyg för våra kunder eller leverantörer?
  • Är det en bra strategi att nischa oss (fokusering) mot en del av marknaden via ett egenutvecklat verktyg?

Det är alltså centralt att utgå från det adderade värdet till era kunder eller andra motsvarande vinster internt innan man börjar gå för djupt på de tekniska förutsättningarna. Läs vidare om hur affärsmodellering och omvärldsanalys är viktigt att ha med vid design av nya digitala tjänster: Harvard Business Review: Digital Growth Depends More on Business Models than Technology

Teknisk innovation: Det handlar om överlevnad

I takt med ökad globalisering och tuffare konkurrens är det idag många branscher som kämpar med låga marginaler och en allmänt negativ bild över framtida potential. Om din organisation verkar i en bransch som passar in i denna beskrivning blir det än viktigare att hitta nya sätt att hålla hög konkurrenskraft via egentuvecklade marknadsplatser, appar och verktyg. Det finns alltså mer potential i det digitala än ren digital marknadsföring, som de flesta framgångsrika företag idag nyttjar med stor framgång.

Den samhällsutveckling som hittills handlat om att digitalisera analoga företag via inköp av standardtjänster handlar nu mer och mer om att differentiera via teknisk utveckling och hitta nya sätt att sticka ut ur mängden. Utvärdera därför om just din organisation har outnyttjad potential som kan aktiveras genom att utveckla en egen digital platform.

Vid frågor om artikelns innehåll eller om ni behöver stöttning kring något som rör digitalisering via skräddarsydda system kan ni självklart höra av er till oss på WooCode.

Referenser

Nyheter

Senaste nyhetsinläggen

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?