Blåkläder lanserar ny teknisk artikektur

20 mars, 2020

Blåkläder driftsätter ny teknisk arkitektur byggd för framtiden

WooCode har haft Blåkläder som kund under en längre tid och fick för en tid sedan uppgiften att bygga om stora delar av Blåkläders tekniska arkitektur. Arbetet genomfördes gemensamt i ett team där ett flertal personer från WooCode deltog tillsammans med personal från Blåkläder och andra externa aktörer.

Projektet grundade sig i det faktum att Blåkläder vuxit snabbt de senaste åren och fortsatt hade ambitiösa planer framåt. Detta krävde en omstrukturering av den tekniska plattform som stora delar av företaget transaktioner går via. WooCode hjälpte Blåkläder att, genom att bland annat dela upp systemet i microtjänster, lägga upp en struktur som gav bättre prestanda och säkrade framtida tillväxt och teknisk skalbarhet. Fokus för projektet var den e-handel Blåkläder har som för var dag ökar i hur viktig den är för företagets framtid. En av de stora utmaningarna som behövde hanteras var prestandan som på grund av ett ökat tryck inte nådde upp till ledningens målsättningar. Vidare var målsättningen att bygga förutsättningar för de tillväxtplaner som företaget hade satt upp. Den arkitektur som togs fram skulle agera möjliggöra för den resa som Blåkläder nu befinner sig i.

Den nya arkitekturen som togs fram var baserad på microtjänster som i drift hanteras av Kubernetes. Microtjänster innebär att man delar upp ett systemlandskap i mindre tjänster som byggs och driftas separat från varandra, och som kommunicerar via moderna API-tjänster. Detta har många fördelar; bland annat skalbarhet och ett mer flexibelt landskap där en enskild tjäst lättare kan underhållas. Driften i Kuberneteskluster gör det möjligt med automatisk fördelning av belastning, självreparerande noder samt en stabilare rutin för driftsättning. Tekniskt är den nya arkitekturen baserad på .NET Core i C#, driftat i Azure, och några av de logiska uppdelningar som gjorts till microtjänster är orderhantering, produktsök och kunduppslag.

Vi på WooCode är otroligt stolta över vårt team som tillsammans med kollegor på Blåkläder och även andra inblandade bolag lyckats leverera en lösning som ger kraftigt ökad prestanda i närtid, och en teknisk plattform som skapar förutsättningar för Blåkläders fortsatta framgång.

Man som svänger en Blåkläderflagga

Nyheter

Senaste nyhetsinläggen

KONTAKT

Vill du att vi kontaktar dig?