Hem /  Blogg

WooCode löser Git för Trafikförvaltningen SLL

Johan SakbasNews

Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting (SLL) har anlitat WooCode för behovsanalys och teknisk rådgivning kring hantering av källkod genom Git.

Idag ansvarar Trafikförvaltningen för all kollektivtrafik inom Stockholms län och därmed all mjukvara som krävs för att underhålla systemen. Genom ramavtalet ”Kammarkollegiet Programvaror & tjänster 2014, systemutveckling”, där WooCode är underleverantör till Pulsen AB, har vi fått förtroendet att hjälpa Trafikförvaltningen med att utreda behov och ta fram rutiner för och implementering av mjukvaran Git för att hantera källkod inom ramen för deras verksamhet. WooCode kommer även kunna bistå med utbildning samt utveckling vid framtida behov.

WooCode rätar på ryggen och uppskattar förtroendet från  SLL vad gäller teknisk expertis. Vi ser fram emot ett långvarigt samarbete!

Länkar

sll.se/om-landstinget/det-har-ar-landstinget/forvaltningar/trafikforvaltningen