Hem /  Blogg

WooCode utvecklar app för Pulsen Omsorg

Johan SakbasNews

Vårt samarbete med Pulsen Omsorg tar ytterligare nya vägar genom utvecklingen av en ny app till systemet Pulsen combine!

Vi har tidigare berättat om vårt samarbete med Pulsen Omsorg, där vi bistår med teknisk rådgivning och expertis till verksamhetssystemet för vård och omsorg – Pulsen combine. Nu fortsätter samarbetet vidare genom utvecklingen av en app som ska förenkla det dagliga arbetet för de anställda inom socialtjänsten runt om i landet.

Systemet Pulsen combine är Pulsens eget stödsystem för den kommunala socialtjänsten och har sitt ursprung i ett utvecklingsprojekt som drivits tillsammans med kommunerna Nacka, Täby och Upplands Väsby. Tillsammans med de anslutna kommunerna har Pulsen arbetat fram en modern webbaserad helhetslösning för att effektivt knyta samman medborgare, myndighet och utförare.

Den nya appen som nu utvecklas av WooCode ska framförallt effektivisera arbetsflödet för vårdpersonal och effektivisera handläggningstider inom hemtjänsten. Mer specifikt ska appen hantera social journalföring och göra det enkelt och smidigt för personalen att utföra och följa upp besöken hos dess brukare. Projektet ligger inom ramen för införandet av Pulsen combine i Östhammars kommun, som även de anslutit sig till tjänsten.

Pulsen Omsorg möter kundens krav och levererar den tekniska lösning som WooCode tar fram, designar och utvecklar. Med vår erfarenhet och expertis tar vi oss an de utmaningar som följer med de stora kraven på säkerhet som projektet innefattar. Samtidigt som vi möter de prövningar som säkerhetsaspekten i tjänsten bringar, så triggas vi av att förtroendet av att få leverera det vi kan bäst – en digital helhetslösning som gör det enklare för  en hel yrkesgrupp att utföra sitt dagliga arbete.

Projektet startade under 2016 då WooCode tog fram en idé och ritning över appen och dess funktioner och presenterade en helhetsbild över hur systemet kommer att se ut vid lansering. Utvecklingen genomförs av två av våra egna systemutvecklare och pågår på heltid under våren 2017 och tjänsten planeras levereras till Pulsen i maj månad.

Vi på WooCode ser en stor utvecklingspotential i en lösning som denna, då vi ser en stor möjlighet i att utveckla tjänsten vidare med fler funktioner utifrån användarens önskemål och krav

Länkar

Samarbete – Pulsen omsorg väljer WooCode som underleverantör!

Pulsens tjänst för vård och omsorg